Vi är Tillgängligt Nu

Tillgängligt Nu är en hemsida och en förening. Vi vill bidra till skapandet av ett tillgängligt samhälle genom vår plattform för undersökningar av tillgängligheten.

Senaste

Pressmeddelande – Internationella Tillgänglighetsdagen 2014

Nu undersöker vi tillgängligheten i Sveriges vallokaler! Med allmänhetens hjälp kommer föreningen Tillgängligt Nu genomföra en rikstäckande undersökning av tillgängligheten i vallokalerna under EU-valet 2014. Tillgängligt Nu verkar för främjandet av tillgänglighet och vill att alla ska kunna rösta i sin vallokal – oavsett funktionsnedsättning. Via www.tillgangligt.nu kommer de som vill kunna undersöka tillgängligheten i sin vallokal, dela med sig av sina resultat samt ta del av andras resultat.

Att vara sin diagnos

Du ska inte vara din diagnos, sägs det. Du ska inte skylla på den. Du ska vara mer än den. Ändå bemöts jag så ofta som om min NPF-diagnos är allt jag är – av samhället, av vården, till och med av psykiatrin. All vård, alla hjälpinsatser i vårt samhälle är anpassade för neurotypiska personer – förutom när det gäller behandling specifikt för NPF. Det finns adhd-mediciner, boendestöd och arbetsterapeuter med hjälpmedel. Det kan vara nog så svårt att ens få ta del av dessa resurser, men med lite tur så kan det faktiskt bli ganska bra.